Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B NĂM HỌC 2018 - 2019
TT Họ tên học sinh Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Nguyễn Lan Anh 19/5/2006 Nữ Kinh  Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Nguyễn Quyết Chiến LR Nguyễn Thị Sang LR  
2 Nguyễn Thị Lan Anh 03/4/2006 Nữ Kinh  Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Tâm LR Phạm Thị Hằng LR  
3 Nguyễn Ngọc Anh 26/7/2006 Nữ Kinh Khoa sản, Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Chung GV Nguyễn Thị Hường GV  
4 Ngô Tuấn Anh 24/8/2006 Nam Kinh  Trạm y tế Phúc Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Phúc Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phù Yên Ngô Văn Thoan CN Phạm Thị Hiền NV Về 14/8/2017
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/3/2006 Nữ Kinh  Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Bạo LR Bùi Thị Huyền LR  
6 Nguyễn Linh Chi 7/7/2006 Nữ Kinh Khoa sản, Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Hữu Hùng GV Bạch Thị Quý NV  
7 Nguyễn Phương Chi 05/9/2006 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Huân LR Nguyễn Thị Phương LR  
8 Nguyễn Thành Danh 16/9/2006 Nam Kinh Bệnh viện II Lâm Đồng Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Nam Phong LR Nguyễn Thị Hoa LR  
9 Trịnh Ánh Dương 01/01/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Trịnh Văn Phận LR Phạm Thị Hương LR  
10 Nguyễn Hải Dương 17/01/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung  Nguyễn Văn Đô LR Nguyễn Thị Lệ LR  
11 Mai Thị Thanh Hoa 11/02/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Mai Xuân Hòa LR Vũ Thị Thơ LR  
12 Trịnh Khánh Hoài 10/5/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Trịnh Văn Thắng LR Nguyễn Thị Hằng LR  
13 Nguyễn Lê Hoàng 22/01/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Hữu Quý LR Lê Như Hoa LR  
14 Lê Mai Hương 04/01/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Chương Mỹ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lê Hồng Kiên LR Hồ Thị Quế LR  
15 Nguyễn Khánh Huyền 29/6/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Mạnh LR Đinh Thị Ngân LR  
16 Đào Minh Khôi 26/11/2006 Nam Kinh Thành Phố Hồ Chí Minh Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Đào Văn Cầm LR Trương Thị Hoa LR  
17 Nguyễn Thị Lâm 04/4/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Luận LR Trịnh Thị Thành LR  
18 Bùi Hải Nam 26/01/2006 Nam Kinh Trạm y tế Tuy Lai-Mỹ Đức-Hà Nội Tuy Lai-Mỹ Đức-Hà Nội Trê Bùi Văn Tường CN Nguyễn Thị Hồng Nhung NV Về 14/8/2017
19 Nguyễn Bùi Hoàng Nam 03/9/2006 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Sỹ LR Bùi Thị Hương LR  
20 Nguyễn Hải Nam 05/6/2006 Nam Kinh Trạm y tế xã Phúc Lâm Phúc Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Xóm 6 Nguyễn Văn Thắng LR Đinh Thị Huyền GV Về 25/8/2018
21 Nguyễn Bích Ngọc 23/5/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Thông LR Nguyễn Thị Thoan LR  
22 Nguyễn Minh Phong 24/01/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Minh Hiếu BS Mai Thị Bình YT  
23 Nguyễn Tiến Phương 08/5/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Tính LR Trịnh Thị Vỹ LR  
24 Bùi Minh Quân 21/02/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Bùi Việt Thắng LR Trần Thị Hương LR  
25 Cao Hương Quỳnh 07/02/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Cao Văn Diễn LR Vũ Thị Phương LR  
26 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/9/2006 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Mạnh LR Trương Thị Trang LR  
27 Bùi Cao Nhất Tâm 15/5/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Bùi Anh Đức GV Cao Thị Thơ YT  
28 Nguyễn Văn Thanh 13/12/2006 Nam Kinh Khoa sản, Bệnh viện huyện Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Nguyễn Văn Phương LR Nguyễn Thị Chung LR  
29 Nguyễn Phương Thảo 17/10/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Quyết LR Nguyễn Thị Thịnh LR  
30 Trịnh Phương Thảo 29/12/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Trịnh Văn Quân LR Nguyễn Thị Thủy LR  
31 Cao Nguyễn Thanh Tình 26/3/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Cao Văn Giới LR Nguyễn Thị Duyên LR  
32 Đặng Thùy Trang 01/01/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Đặng Đình Chiến LR Nguyễn Thị Kim Hường LR  
33 Hoàng Xuân Trường 10/4/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Hoàng Đình Trọng LR Bùi Thị Thùy LR  
34 Hoàng Thị Nhê Va 22/02/2006 Nữ Kinh Bệnh viện II Lâm Đồng Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Hoàng Viết Cương LR Nguyễn Thị Thủy LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang