Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ  Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ và tên Bố NN Họ và tên Mẹ NN Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 28/04/2005 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Phước  Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Mến LR Lê Thị Liễu LR  
2 Nguyễn Đức Anh Nam 06/12/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Nguyễn Công Đức LR Kiều Thị Yên LR  
3 Trần Thị Kim Chi Nữ 28/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Trần Văn Lượng LR Bùi Thị Xuyến LR  
4 Nguyễn Thị Thanh Chúc Nữ 16/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Cần LR Phạm Thị Thảo LR  
5 Nguyễn Xuân Quốc Cường Nam 19/12/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Mạnh LR Hoàng Thị Hồi LR  
6 Vũ Trà Giang Nữ 01/05/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Vũ Phương Tuấn LR Nguyễn Thị Lệ Duyên LR  
7 Bùi Gia Hiếu Nam 15/07/2005 Kinh Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Bùi Văn Thẩm LR Trần Thị Luận LR  
8 Nguyễn Văn Hùng Nam 08/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Nguyễn Văn Ngôn LR Nguyễn Thị Sáu LR  
9 Nguyễn Văn Huy Nam 25/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thủy LR Nguyễn Thị Tuyến LR  
10 Trịnh Văn Huy Nam 01/06/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Văn Tưởng LR Nguyễn Thị Tuyết LR  
11 Lê Văn Khánh Nam 25/05/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Lê Văn Đông LR Nguyễn Thị Hằng LR  
12 Nguyễn Diệu Linh Nữ 10/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thức  LR Nguyễn Thị Quyên LR  
13 Hoàng Ngọc Linh Nữ 29/01/2005 Kinh Hà Lâm-Liên Hà-Lâm Hà-Lâm Đồng Liên Hà-Lâm Hà-Lâm Đồng Liên Hà-Lâm Hà-Lâm Đồng Trung Hoàng Văn Nghinh LR Trần Thị Minh LR  
14 Phạm Tiến Luật Nam 19/07/2005 Kinh Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Xóm 7 Phạm Văn Hùng LR Nguyễn Thị Ngà LR C. đến 7/2018
15 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 15/04/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Long NV Bùi Thị Xuyến GV  
16 Lê Hồng Nhung Nữ 09/06/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Lê Văn Đường LR Nguyễn Thị Nguyệt LR  
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Nữ 24/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Hội LR Nguyễn Thị Duyên LR  
18 Trịnh Thị Như Oanh Nữ 29/04/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Văn Ước LR Nguyễn Thị Anh LR  
19 Nguyễn Mạnh Phố Nam 15/03/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Vỳ LR Trịnh Thị Mai  LR  
20 Trịnh Thị Yến Phương Nữ 19/02/2005 Kinh Trạm YT Bình Chiểu-TTYT Thủ Đức-TP.HCM Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Trịnh Văn Bình LR Nguyễn Thị Nhài LR  
21 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 10/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Nguyễn Văn Hiện LR TRịnh Thị Hường LR  
22 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh  Nữ 08/10/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Thanh LR Đỗ Thị Hương LR  
23 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 01/04/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Lê Văn Hà LR Nguyễn Thị Hằng LR  
24 Hồ Ngọc Thảo Nữ 25/09/2005 Kinh Dĩ An - Bình Dương Song Lộc - Can Lộc -Hà Tĩnh Song Lộc - Can Lộc -Hà Tĩnh Phượng Hồ Sỹ Vượng LR Lê Thị Thùy Dung LR  
25 Nguyễn Thị Thu Nữ 01/07/2005 Kinh TT y tế Chương Mỹ-Chúc Sơn-CM-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Sơn LR Trịnh Thị Mai  LR  
26 Trịnh Phương Thùy Nữ 01/11/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Minh Tỉnh LR Nguyễn Thị Thu LR  
27 Nguyễn Đức Tín Nam 01/01/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Thu LR Trịnh Thị Lâm LR  
28 Nguyễn Thị Thùy Trang  Nữ 29/03/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Lực LR Nguyễn Thị Lưu LR  
29 Vũ Đức Trung Nam 24/03/2005 Kinh Khoa sản-TTYT Thủy Nguyên-Hải Phòng Hòa Bình-Thủy Nguyên-Hải Phòng  Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Vũ Văn Cường LR Cao Thị Trang LR  
30 Lương Mai Uyên Nữ 04/09/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lương Đình Sĩ Bộ đội Hồ Thị Mai LR  
31 Bùi Hồng Vi Nữ 29/01/2005 Kinh Trạm y tế xã An Mỹ-Mỹ Đức-Hà Tây Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội Trê Bùi Văn Tường LR Nguyễn Thị Hồng Nhung LR  
32 Nguyễn Tuấn Việt Nam 23/11/2005 Kinh Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương-TP HCM Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Quý LR Nguyễn Thị Trang LR  
33 Nguyễn Văn Vượng Nam 24/08/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Kiệm LR Trịnh Thị Hòa LR  
34 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 01/01/2005 Kinh Phòng khám đa khoa An Mỹ-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Minh LR Nguyễn Thị Luận LR  
35 Trịnh Hải Yến Nữ 22/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Trịnh Văn Vị  LR Nguyễn Thị Nhung LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang