Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ và tên Bố NN Họ và tên Mẹ NN Ghi chú
1 Nguyễn Đức An Nam 28/05/2005 Kinh BV II Lâm Đồng-Thị xã Bảo Lộc-Lâm Đồng Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Tính LR Hà Thị Giang LR Về 15/6/2017
2 Bùi Thảo Anh Nữ 29/07/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Bùi Văn Thế LR Nguyễn Thị Luyến LR  
3 Mai Lan Anh Nữ 08/08/2003 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Mai Văn Xuẩn LR Nguyễn Thị Tươi LR  
4 Trịnh Tuấn Anh Nam 28/03/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Văn Vụ LR Nguyễn Thị Phấn LR  
5 Lê Thị Yến Chi Nữ 06/11/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Lê Bằng Giang LR Phạm Thị Nhu LR  
6 Trần Thị Chi Nữ 16/09/2002 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Trần Văn Bình LR Trịnh Thị Tiến LR  
7 Trương Thị Kim Cúc Nữ 08/01/2005 Kinh Phân viện An Mỹ-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Trương Văn Thảo LR Lê Thị Thức LR  
8 Nguyễn Sứ Cương Nam 31/12/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Nguyễn Văn Đại LR Trịnh Thị Thảo LR  
9 Trần Thế Đạt Nam 29/10/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Trần Văn Trịnh LR Mai Thị Đoàn LR  
10 Nguyễn Mạnh Đức Nam 09/03/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Nguyễn Tiến Ba LR Nguyễn Thị Liên LR  
11 Nguyễn Văn Dũng Nam 16/09/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Hồng LR Nguyễn Thị Hường LR  
12 Đỗ Quang Duy Nam 25/10/2004 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Đỗ Văn Tới LR Mai Thị Vận LR  
13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 22/12/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Tiến LR Hoàng Kiều Oanh LR  
14 Cao Xuân Hải Nam 07/07/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Cao Văn Tú LR Nguyễn Thị Hồng LR  
15 Trịnh Thị Ngọc Linh Nữ 04/01/2005 Kinh Phòng khám đa khoa An Mỹ-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Trịnh Văn Cường LR Lê Thị Dân LR  
16 Trịnh Vân Ly Nữ 26/10/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Văn Bình LR Nguyễn Thị Nga LR  
17 Lê Hải Nam Nam 04/01/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Lê Hồng Tuyên LR Trịnh Thị Loan LR  
18 Nguyễn Thùy Nga Nữ 22/05/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thành LR Bùi Thị Thưởng LR  
19 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 01/11/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Thu LR Đinh Thị Chung LR  
20 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 26/12/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Nội Nguyễn Văn Toan LR Nguyễn Thị Thắng LR  
21 Nguyễn Thị Yến Nhung Nữ 13/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Hướng LR Trịnh Thị Phượng LR  
22 Đào Văn Phước Nam 23/09/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Đào Văn Tuấn LR Lê Thị Tuyến LR  
23 Nguyễn Tuấn Tài Nam 20/08/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Thọ LR Nguyễn Thị Bảy LR  
24 Nguyễn Đức Thái Nam 28/10/2005 Kinh Khoa sản, Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Mạnh Thuấn LR `Nguyễn Thị Tuyến LR Thay đổi tên đệm của bố
25 Nguyễn Văn Thắng Nam 11/02/2003 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Nguyễn Văn Minh LR Trần Thị Thuyết LR  
26 Trịnh Đức Thắng Nam 22/07/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Trịnh Văn Chiến LR Nguyễn Thị Lưu LR  
27 Nguyễn Văn Thức Nam 05/06/2005 Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thuần LR Nguyễn Thị Mơ LR  
28 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 29/12/2005 Kinh Bệnh viện phụ sản trung ương-Hà Nội Thái Lai, Đại Xuyên,
Phú Xuyên, Hà Nội
Thái Lai, Đại Xuyên,
Phú Xuyên, Hà Nội
Thượng Nguyễn Văn Khởi LR Đặng Thị Nga LR  
29 Trần Văn Toàn Nam 21/12/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Trần Văn Thắng LR Nguyễn Thị Thu LR  
30 Đinh Thị Hương Trà Nữ 23/03/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Trung Đinh Văn Chung LR Nguyễn Thị Hường LR  
31 Bùi Đức Trung Nam 20/02/2005 Kinh Trạm y tế Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Tây ĐồngTâm, Mỹ Đức, Hà Nội ĐồngTâm, Mỹ Đức, Hà Nội Hoành Bùi Văn Bộ LR Nguyễn Thị Hường LR  
32 Nguyễn Xuân Trường Nam 01/09/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Chuyên LR Trương Thị Phiến LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang