Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C NĂM HỌC 2018 - 2019

                  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C NĂM HỌC 2018 - 2019
TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên Bố NN Họ tên Mẹ NN Ghi chú
1 Trịnh Thị Vân Anh 24/01/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trịnh Văn Minh LR Lê Thị Quyến LR  
2 Nguyễn Ngọc Ánh 20/12/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Trung Hiếu LR Trần Thị Tân LR  
3 Cao Việt Bách 24/11/2005 Nam Kinh Trạm y tế Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Tây  Đồng Tâm-Mỹ Đức-HN Đồng Mít Cao Xuân Thành LR Mai Thị Lệ LR Đến 25/9/2018
4 Nguyễn Kim Cúc 16/11/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Quí LR Trần Thị Huệ LR  
5 Lê Thi Thùy Dương 13/4/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Trần Phú-Chương Mỹ-HN Nội Lê Đình Cận LR Nguyễn Thị Uyên LR  
6 Nguyễn Khánh Duy 14/4/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Tuấn LR Dương Thị Oanh LR  
7 Nguyễn Thành Đạt 20/11/2005 Nam Kinh Trung tâm y tế Chương Mỹ - Hà Tây  Ngọc Hòa-Chương Mỹ-HN Nội Nguyễn Văn Đại LR Đặng Thị Vui LR  Hộ nghèo
8 Nguyễn Hương Giang 09/11/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Lâm LR Nguyễn Thị Hoa LR  
9 Nguyễn Thị Hạ 27/06/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Xuyên Dương-Xuân Dương-Thanh Oai-HN Nội Nguyễn Văn Luyện LR Nguyễn Thị Huyền LR  Hộ nghèo
10 Đoàn Đức Hiếu 16/3/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Đoàn Văn Điển LR Nguyễn Thị Huệ LR  
11 Nguyễn Minh Hiếu 14/07/2006 Nam Kinh Trạm y tế Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Tây  Đồng Tâm-Mỹ Đức-HN Hoành Nguyễn Văn Vân LR Nguyễn Thị Huệ LR Đến 15/8/2017
12 Nguyễn Phương Hoài 08/4/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Sỹ LR Trần Thị Tuyết LR  
13 Trịnh Đoàn Vũ Hoàng 09/6/2005 Nam Kinh Bệnh viện Tỉnh Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Trịnh Đắc Chung LR Đoàn Thị Nga LR  
14 Nguyễn Mạnh Hùng 17/5/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Hưởng LR Đinh Thị Hường LR  
15 Nguyễn Thu Hường 24/8/2006 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ  Đức - Hà Tây  Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Chiến LR Trương Thị Định LR  
16 Trịnh Quốc Khánh 24/11/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Trịnh Văn Nghĩa LR Nguyễn Thị Thúy LR  
17 Nguyễn Ngọc Lan 24/10/2006 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ  Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Điển LR Trịnh Thị Loan LR  
18 Nguyễn Thùy Linh  27/7/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Việt LR Bùi Thị Thu LR  
19 Nguyễn Văn Linh 28/10/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Thực LR Đinh Thị Hằng LR  
20 Trịnh Khánh Ly 28/6/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Trịnh Thành Hưng LR Lê Thị Như Huế LR  
21 Nguyễn Mạnh Nam 09/01/2006 Nam Kinh Trung tâm y tế - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Mạnh Thế LR Trần Thị Chang LR  
22 Nguyễn Vân Nam 26/6/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Nguyễn Văn Viện LR Trịnh Thị Oanh LR  
23 Bùi Thị Như Quỳnh 01/11/2006 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ  Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Bùi Văn Chính LR Bùi Thị Thanh Loan LR  
24 Nguyễn Văn Sức 22/3/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây  Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Tiến LR Đinh Thị Vân LR  
25 Nguyễn Thị Thanh Tân 07/6/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Nguyễn Văn Đệ LR Bùi Thị Hương LR  
26 Dương Lê Tiến 23/12/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Dương Văn Dũng LR Lê Thị Hợi LR  
27 Mai Anh Tuấn 13/3/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Mai Văn Xuẩn LR Nguyễn Thị Tươi LR  
28 Nguyễn Minh Tuyên 19/6/2006 Nam Kinh Bệnh viện Tỉnh Hà Tây Hồng Dương-Thanh Oai-HN Thượng Nguyễn Minh Tài LR Cao Thị Hà LR  
29 Nguyễn Thị Anh Thư 27/01/2006 Nữ Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Chung LR Phạm Thị Hoa LR  
30 Bùi Huyền Trang 15/7/2006 Nữ  Kinh Khoa sản, Bệnh viện huyện Mỹ  Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Bùi Văn Định LR Phạm Thị Thu Mai LR  
31 Lê Thị Thùy Trang 21/9/2006 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lê Đình Lễ LR Nguyễn Thị Xuyến LR  
32 Cao Xuân Trường 01/12/2006 Nam Kinh Khoa sản, BV Chương Mỹ-Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Cao Xuân Quí LR Hồ Thị Thúy LR  
33 Trịnh Văn Vượng 14/10/2006 Nam Kinh Trạm y tế Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây   Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trịnh Văn Vĩnh LR Nguyễn Thị Hà LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang