Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày/tháng/
năm sinh
Giới
 tính
Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Anh 14/12/2004   Kinh Trạm Y tế Đồng Tâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Mạnh Đức LR Nguyễn Thị Hương LR  
2 Nguyễn Kim Chi 24/8/2004 Nữ Kinh TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Cường LR Nguyễn Thị Hồng LR  
3 Nguyễn Tiến Dũng 21/01/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nuyễn VĂn Tiến LR Hoàng Kiều Oanh LR  
4 Nguyễn Quang Duy 09/02/2004   Kinh Đăc wil-Cư Rú-Đắc Nông Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Nguyễn Văn Chiến LR Nguyễn Thị Quê LR  
5 Lê Minh Đức 09/10/2004   Kinh Bình Thạnh- TPHCM Đồng Tâm - Mỹ Đức -HN Đồng Tâm- Mỹ Đức-HN Hoành Lê Đình Huy LR Nguyễn Thị Yến LR  
6 Nguyễn Mạnh Hà 08/3/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Trường LR Nguyễn Thị Lý LR  
7 Đoàn Trung Hiếu 01/10/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Đoàn Văn Tuấn LR Nguyễn Thị Liên LR  
8 Phạm Thị Thúy Hội 23/3/2004 Nữ Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Phạm Văn Hiện LR Đinh Thị Xâm LR  
9 Trịnh Tiến Hùng 19/3/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Trịnh Văn Vần LR Lê Thị Hoài LR  
10 Nguyễn Văn Huy 06/3/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Việt LR Bùi Thị Thu LR  
11 Nguyễn Thanh Loan 05/11/2004 Nữ Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Quang LR Nguyễn Thị An LR  
12 Lê A Na 28/12/2004 Nữ Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lê Hồng Trung LR Nguyễn Thị Chinh LR  
13 Đỗ Hoài Nam 18/5/2004   Kinh Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Đỗ Văn Hòa LR Nguyễn Thị Hận LR  
14 Trịnh Hoài Nam 17/9/2003   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trịnh Văn Phương LR Đinh Thị Oanh LR  
15 Nguyễn Thị Nguyệt 27/9/2004 Nữ Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Nguyễn Văn Phan LR Trịnh Thị Vĩ LR  
16 Đinh Thị Sinh 10/12/2003 Nữ Kinh Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Đinh Văn Thanh  LR Bùi Thị Sự LR  
17 Nguyễn Đỗ Thắng 27/9/2004   Kinh TTYT - Chương Mỹ - Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Quyết LR Đỗ Thị Hanh LR  
18 Trịnh Đức Toàn 11/02/2004   Kinh Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Trịnh Văn Đại LR Hoàng Thị Minh LR  
19 Nguyễn Văn Trọng  31/01/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Nguyễn Văn Thường LR Nguyễn Thị Thuận LR  
20 Nguyễn Anh Tuấn 24/6/2004   Kinh Trạm Y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Định LR Nguyễn Thị Lĩnh LR  
21 Nguyễn Văn Tuấn 17/10/2004   Kinh TTYT - MĐ - Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Nguyễn Văn Hựu LR Lê Thị Đàn LR  
22 Nguyễn Trọng Tuyến 13/4/2004   Kinh TTYT - MĐ - Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Tuấn LR Dương Thị Oanh LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang