Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A NĂM HỌC 2018 - 2019
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ và tên Bố NN Họ và tên Mẹ NN Ghi chú
1 Nguyễn Trường An Nam 22/11/2003 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Hội LR Nguyễn Thị Thắm LR  
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 05/05/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Trình LR Trương Thị Nhung LR  
3 Nguyễn Thành Công Nam 25/05/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Quân LR Nguyễn Thị Tươi Thắm LR  
4 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 05/03/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Nguyễn Xuân Hưởng LR Lê Thị Hương Giang LR  
5 Nguyễn Quang Duy Nam 19/12/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Chiến LR Bùi Thị Sinh LR  
6 Nguyễn Thành Duy Nam 24/09/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Qúy LR Trịnh Thị Huệ LR  
7 Trịnh Đức Duy Nam 29/04/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Trịnh Văn Lợi LR Nguyễn Thị Mai  LR  
8 Mai Tiến Đạt Nam 29/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Mai Văn Giáp LR Nguyễn Thị Hường LR  
9 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 13/12/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Hiệu LR Nguyễn Thị Mai Hương LR  
10 Nguyễn Minh Hiếu Nam 17/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Chung LR Nguyễn Thị Yến LR  
11 Lê Thị Thúy Hường Nữ 20/06/2005 Kinh Trạm y tế Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Tây Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Hoành Lê Đình Hải LR Nguyễn Thị Huệ LR  
12 Nguyễn Duy Khánh Nam 23/11/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Côi LR Trương Thị Sinh LR  
13 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 25/10/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Chuyên LR Trần Thị Lan LR  
14 Trần Thùy Linh Nữ 17/01/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Trần Văn Công LR Nguyễn Thị Đức LR  
15 Trịnh Khánh Linh Nữ 07/10/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Trịnh Văn Triều LR Nguyễn Thị Thủy LR  
16 Trịnh Đức Lương Nam 20/02/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Trịnh Văn Phương LR Đinh Thị Oanh LR  
17 Nguyễn Tuấn Minh  Nam 29/10/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Viết Văn LR Nguyễn Thị Thu LR  
18 Nguyễn Văn Nam Nam 29/05/2005 Kinh Trạm y tế Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Tây Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Hoành Nguyễn Văn Chúc LR Trịnh Thị Phượng LR  
19 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 21/11/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Bình LR Trịnh Thị Cúc LR  
20 Nguyễn Thị Ngọc Như Nữ 24/06/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Ngọc Thực LR Trịnh Thị Chinh LR  
21 Mai Hồng Nhung Nữ 11/08/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Mai Văn Thể LR Đinh Thị Hường LR  
22 Phạm Kim Oanh Nữ 24/01/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Phạm Văn Hùng LR Lê Thị Chuyển LR  
23 Mai Tấn Phát Nam 27/11/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Mai Văn Uẩn LR Trịnh Thị Vui LR  
24 Bùi Thị Thu Phương Nữ 23/11/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Bùi Quyết Thắng LR Lê Thị Thưởng LR  
25 Lang Thị Hà Phương Nữ 24/11/2004 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Lang Văn Tỷ LR Trương Thị Đỗ LR  
26 Lê Thị Hà Phương Nữ 23/01/2005 Kinh Trạm y tế Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Tây Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Đồng Tâm-Mỹ Đức-Hà Nội Hoành Lê Đình Trình LR Nguyễn Thị Hường LR  
27 Nguyễn Tiến Quang Nam 07/09/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thoan LR Nguyễn Thị Hằng LR  
28 Trịnh Văn Qủa Nam 31/05/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Phượng Trịnh Văn Nở LR Nguyễn Thị Minh LR  
29 Trương Minh Thư Nữ 28/06/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Thủy LR Trịnh Thị Thảo LR  
30 Trần Như Thuần Nam 11/02/2005 Kinh Bênh viện đa khoa Đồng Nai Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trì Trần Thanh Thức LR Lưu Thị Thủy LR  
31 Nguyễn Anh Thương Nữ 28/10/2005 Kinh Trung tâm y tế Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Trung Nguyễn Văn Lượng LR Trần Thị Phúc LR  
32 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Nữ 03/07/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Nguyễn Văn Thành LR Nguyễn Thị Hạnh LR  
33 Nguyễn Văn Vương Nam 03/12/2005 Kinh Trạm y tế Thượng lâm-Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Thượng Lâm-Mỹ Đức-Hà Nội Nội Nguyễn Văn Hướng LR Trịnh Thị Trang LR  
34 Phạm Thị Bảo Vy Nữ 21/03/2005 Kinh Xã Hương Sơn-Mỹ Đức-Hà Tây Hương Sơn-Mỹ Đức-Hà Nội Hương Sơn-Mỹ Đức-Hà Nội   Phạm Văn Anh LR Nguyễn Thị Chính LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang