Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Mai Khánh An 14/02/2007 Nam Kinh B.Viện Hùng Vương Q.5 T.P HCM Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây ThônTrì TLâm  M.Đức HTây Trì Mai Xuân Phong LR Phạm Thị Bích Tiên LR 5C
2 Nguyễn Bảo Anh 24/03/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn Nội TLâm  M.Đức Htây Nội Nguyễn Văn Đức LR Trịnh Thị Yến LR 5C
3 Nguyễn Nhật Anh 04/09/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây ThônTrung TLâm M.Đức HTây Trung Nguyễn Văn Tuyển LR Nguyên Thị Thủy LR 5C
4 Nguyễn Hồng Dung 30/06/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây ThônTrungTLâm M.Đức Htây Trung Nguyễn Văn  Quyết LR Dương Thị Thùy LR 5C
5 Mai Tiến Dũng 06/04/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây ThôThượngTLâm M.Đức HTây Thượng Mai Văn Thể LR Đinh Thị Hường LR 5C
6 Nguyễn Tiến Đạt 28/07/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrungTLâm M.Đức Htây Trung Nguyễn Văn Đương LR Bùi Thị Hạnh LR 5C
7 Trịnh Tuấn Đạt 17/11/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrungTLâm M.Đức H,Nội Trung Trịnh Xuân Cường LR Trịnh Thị Hòa LR 5C
8 Trần Nguyễn Trung Hiếu 19/11/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức H,Nội Trì Trần Văn Tưởng LR Nguyên Thị Quỳnh LR 5C
9 Nguyễn Minh Hoàng 03/07/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrungTLâm M.Đức H,Nội Trung Nguyễn Thành Luân LR Nguyễn Thị Hoa LR 5C
10 Lê Mạnh Hùng 16/11/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. PhượngTLâm M.Đức HTây Phượng Lê Văn Hà LR Nguyễn Thị Hằng LR 5C
11 Nguyễn Văn Khải 12/06/2007 Nam Kinh TrạmY.tế Đồng Tâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây ThôThượngTLâm M.Đức Htây Thượng Nguyễn Văn Giáp LR Bùi Thị Yến LR 5C
12 Mai Tuấn Khang 10/08/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức Htây Trì Mai Đình Thành LR Nguyên Thị Phượng LR 5C
13 Trần Duy Kiên 27/03/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức H,Nội Trì Trần Duy Kiệt LR Trịnh Thị Huê LR 5C
14 Nguyễn Đức Linh 07/02/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. ThượngTLâm M.Đức H,Nội Thượng Nguyễn Văn Huân LR Trịnh Thị Huệ LR 5C
15 Nguyễn Thùy Loan 27/09/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. ThượngTLâm M.Đức Htây Thượng Nguênx Văn Thắng LR Nguyễn Thị Chỉ LR 5C
16 Nguyễn Thị Khánh Ly 05/05/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn NộiTLâm M.Đức Htây Nội Nguênx Văn Thắng LR Trần Thị Linh LR 5C
17 Nguyễn Bảo Nam 12/09/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. ThượngTLâm M.Đức Htây Thượng Nguyễn Văn Ba LR Nguyễn Thị Ánh LR 5C
18 Lê Thành Ngọc 05/10/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T.Phượng TLâm M.Đức Htây Phượng Lê Văn Bạo LR Nguyễn Thị Hiền LR 5C
19 Hồ Sỹ Nguyên 16/04/2007 Nam Kinh Bệnh viện Q,Đ,4 T.P.Hồ Chí Minh Song Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh Thôn NộiTLâm M.Đức Htây Nội Hồ Sỹ Vương LR Lê Thị Hồng Dung LR 5C
20 Nguyễn Thảo Nguyên 20/05/2007 Nam Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn NộiTLâm M.Đức Htây Nội Nguyễn Văn Dũng LR Nguyễn Thị Kim Thu LR 5C
21 Nguyễn Hà Yến Nhi 23/12/2007 Nữ Kinh Bệnh viện II Tỉnh Lâm Đồng Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn NộiTLâm M.Đức Htây Nội Nguyễn Văn Tính LR Hà Thị Giang LR 5C
22 Bùi Hồng Nhung 29/09/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức Htây Trì Bùi Văn Ban LR Trần Thị Thảo LR 5C
23 Trịnh Kim Oanh 19/10/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn NộiTLâm M.Đức Htây Nội Trịnh Văn Khanh LR Bùi Thị Thuấn LR 5C
24 Nguyễn Duy Quang 19/09/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức Htây Trì Nguyễn  Văn Sáng  LR Lê Thị Liên LR 5C
25 Nguyễn Đức Thái 22/01/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. ThượngTLâm M.Đức HTây Thượng   LR Nguyễn Thị Thu LR 5C
26 Nguyễn Quốc Thái 03/11/2007 Nam Kinh           LR   LR 5C
27 Lê Hà Thu 31/12/2007 Nữ Kinh TrạmY.tếThượng Lâm M.Đ Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức Htây Trì Lê Bằng Giang LR Phạm Thị Nhu LR 5C
28 Trần Thị Thương 24/04/2007 Nữ Kinh Phường 13 Q.Tân Bình TP.HCM Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây Thôn TrìTLâm M.Đức Htây Trì Trần Văn Thủy LR Bạch Thị Sớm LR 5C
29 Trần Anh Tuấn 16/11/2007 Nam Kinh Bệnh viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ .Đức- Hà Tây T. PhượngTLâm M.Đức Htây Phượng Trần Văn Thiện LR Bùi Thị Luyến LR 5C
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
 
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang