Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Lê Nhật Bảo An 25/07/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lê Xuân Vững LR Cao Thị Tươi LR 5A
2 Nguyễn Đức An 29/09/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Nguyễn Tiến Đạt LR Hoàng Thị Hưng LR 5A
3 Mai Ngọc Anh 04/01/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Mai Cao Diễn LR Nguyễn Thị Lan LR 5A
4 Nguyễn Phương Anh 06/08/2007 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Nguyễn Giang Nam LR Nguyễn Thị Thu LR 5A
5 Phạm Đỗ Vân Anh 19/05/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Phạm Văn Vượng LR Đỗ Thị Xuyến LR 5A
6 Mai Quỳnh Chi 31/08/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Đồng Tâm- Mỹ Đức- Hà Nội Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội Hoành Mai Mạnh Thắng LR Nguyễn Thị Huệ GV 5A
7 Ngô Quang Dũng 15/08/2007 Nam Kinh Khoa sản, bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Ngô Đức Mạnh LR Nguyễn Thị Hạnh LR 5A
8 Trịnh Khánh Duy 04/07/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Trịnh Văn Toàn LR Trịnh Thị Thúy LR 5C
9 Vũ Tuấn Đăng 16/01/2007 Nam Kinh Bệnh Viện đa khoa Vân Đình Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Vũ Đức Điều CN Nguyễn Thị Hồng Hạnh Y sĩ 5A
10 Nguyễn Văn Điệp 04/02/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Văn Tươi LR Trịnh Thị Thu LR 5A
11 Nguyễn Hương Giang 01/10/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Văn Long NV Bùi Thị Xuyến GV 5A
12 Nguyễn Thị Hương Giang 27/06/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Mạnh Quân LR Nguyễn Thị Hoa LR 5A
13 Nguyễn Hoàng Hải 23/03/2007 Nam Kinh Bệnh viện Hùng Vương- TP Hồ Chí Minh Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Nguyễn Văn Vượng LR Nguyễn Thị Yến LR 5A
14 Trịnh Văn Hiệp 13/04/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Trịnh Xuân Ninh LR Trịnh Thị Hương LR 5A
15 Cao Thị Mỹ Hoa 23/05/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Cao Văn Tú LR Nguyễn Thị Hồng LR 5A
16 Trương Thế Huy 27/07/2007 Nam Kinh Khoa sản, bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Trương Hải Lịch LR Lê Thị Hải LR 5A
17 Nguyễn Tuấn Hưng 11/12/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Nguyễn Văn Hùng LR Vừ Thị Dua LR 5A
18 Nguyễn Lan Hương 22/10/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Nguyễn Xuân Triệu LR Nguyễn Thị Mai LR 5C
19 Nguyễn Bảo Khánh 27/07/2007 Nam Kinh Khoa sản, bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Văn Hiện LR Lê Thị Nga LR 5A
20 Nguyễn Đức Khánh 27/02/2007 Nam Kinh  Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Nguyễn Đức Long LR Nguyễn Thị Thúy LR 5C
21 Phạm Đức Khiêm 28/06/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Phạm Văn Hệ LR Nguyễn Thị Như Quỳnh LR 5A
22 Nguyễn Văn Lương 03/04/2007 Nam Kinh Bệnh viện Huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Tiến Văn LR Nguyễn Thị Hương LR 5A
23 Nguyễn Thị Lâm Na 04/08/2007 Nữ Kinh Khoa sản, bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Nguyễn Văn Thu LR Trịnh Thị Lâm LR 5A
24 Phạm Hải Nam 19/10/2007 Nam Kinh Thanh Hưng - Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội       Bảo Nậm Chim I - Sipophơn Nậm Pồ - Điện Biên   Phạm Văn Hiếu GV Nguyễn Thị Huyền GV  
25 Nguyễn Hồng Ngọc 29/07/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Nguyễn Văn Phương LR Bùi Thị Nhật Công LR 5A
26 Trịnh Hồng Nhung 27/05/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Trịnh Văn Mạnh LR Bùi Thị Hà LR 5A
27 Cao Phương Oanh 09/07/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Cao Xuân Hưng LR Nguyễn Thị Hương LR 5B
28 Nguyễn Thị Lan Phương 04/05/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Nguyễn Văn Thế  LR Dư Thị Thùy LR 5A
29 Nguyễn Minh Quân 06/02/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Nguyễn Xuân Hưởng LR Lê Thị Hương Giang LR 5A
30 Trịnh Hồng Quyên 15/11/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Trịnh Văn Cần LR Nguyễn Thị Huê LR 5A
31 Nguyễn Thế Quyền 16/07/2007 Nam Kinh Bệnh viện Chương Mỹ- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Sơn LR Lê Thị Hồng Lan LR 5A
32 Bùi Việt Sơn 08/12/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Phượng Bùi Việt Trung LR Nguyễn Thị Hường LR 5C
33 Lê Hoàng Sơn 02/06/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Lê Thành Đoàn CC xã Nguyễn Thị Cương LR 5A
34 Trương Hoàng Sơn 31/01/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Nội Trương Văn Ba LR Nguyễn Thị Phượng LR 5B
35 Lê Anh Thư 19/11/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trì Lê Văn Hiến LR Nguyễn Thị Nguyệt LR 5A
36 Lê Minh Thư 09/04/2007 Nữ Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Trung Lê Văn Ca LR Trịnh Thị Liên LR 5A
37 Đặng Đình Tùng 23/07/2007 Nam Kinh Trạm y tế- Thượng Lâm- Mỹ Đức-Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Phượng Đặng Đình Chiến LR Nguyễn Thị Kim Hường LR 5A
38 Nguyễn Thu Yến 22/06/2007 Nữ Kinh Phòng khám An- Bệnh viện Mỹ Đức- Hà Tây Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Thượng Lâm- Mỹ Đức- Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Trường LR Trần Thị Lâm LR 5C
39 Lê Nguyễn Tường Vi 20/11/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức- Hà Tây Đồng Tâm- Mỹ Đức- Hà Nội Đồng Tâm- Mỹ Đức- Hà Nội Hoành Lê Đình Toản LR Nguyễn Thị Phương Thảo LR 5A
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang