Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh Giới
 tính
Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN ghi chú
1 Lê Đình An 05/4/2004   Kinh Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lê Đình Bình LR Cao Thị Thúy LR  
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/8/2004 Nữ Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn chiến LR Nguyễn Thị Tuyến LR  
3 Nguyễn Hà Chi 22/9/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Dũng LR Nguyễn Thị Kim Thu LR  
4 Trương Thị Mai Chi 02/10/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trương Văn Soát LR Nguyễn Thị Hoa LR  
5 Nguyễn Thị Duyên 20/02/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Năng LR Nguyễn Thị Thắng LR  
6 Nguyễn Thành Đạt 18/10/2004   Kinh Phân viện An Mỹ-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Nguyễn Văn Thực LR Trần Thị Luân LR  
7 Trịnh Tiến Đạt 03/02/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trịnh Văn Phong LR Bùi Thị Thủy LR  
8 Đinh Thị Thanh Hằng 18/8/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Đinh Văn Hưởng LR Nguyễn Thị Ích LR  
9 Nguyễn Minh Hiếu 09/8/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Hiệp LR Nguyễn Thị Tươi LR  
10 Nguyễn Văn Hoàng 11/7/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Thứ LR Bùi Thị Nhâm LR  
11 Trương Thị Hương 04/02/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Trương Văn Trọng LR Trịnh Thị Phượng LR  
12 Nguyễn Duy Khánh 11/12/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Ngọc LR Nguyễn Thị Quyên LR  
13 Đào Thị Thùy Linh 10/02/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Đào Văn Tuấn LR Lê Thị Tuyến LR  
14 Nguyễn Thị Yến Linh 09/9/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Đương LR Bùi Thị Hạnh LR  
15 Nguyễn Thị Ánh Ly 28/7/2004 Nữ Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Nguyễn Văn Hướng LR Trịnh Thị Trang LR  
16 Nguyễn Tiến Nam 13/8/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Cường LR Đỗ Thị Hồng LR  
17 Lê Đình Nghĩa 13/7/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lê Văn Tiến LR Nguyễn Thị Bình LR  
18 Nguyễn Trọng Nghĩa 03/12/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Dương LR Cao Thị Quế LR  
19 Bùi Thị Kim Oanh 16/7/2004 Nữ Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Bùi Văn Đồng LR Lê Thị Hương LR  
20 Nguyễn Văn Phong 23/03/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Nguyễn Văn Tuyến LR Bùi Thị Luyện LR  
21 Nguyễn Hồng Quân 27/01/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Nguyễn Văn Hoa LR Nguyễn thị Thoa LR  
22 Nguyễn Văn Thái 12/8/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trì Nguyễn Văn Hồng LR Nguyễn Thị Hường LR  
23 Trịnh Xuân Thành 25/8/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Trung Trịnh Văn Trường LR Trần Thị Lập LR  
24 Mai Thế Trọng 06/02/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Mai Văn Sỹ LR Nguyễn Thị Thảo LR  
25 Nguyễn Minh Tuấn 21/6/2004   Kinh Trạm YT Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Phượng Nguyễn Văn Thu LR Đinh Thị Chung LR  
26 Trịnh Văn Tuấn 22/11/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Nội Trịnh Văn Soạn LR Trịnh Thị Hạnh LR  
27 Mai Thành Vinh  17/5/2004   Kinh Trung tâm YT MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Lâm-Mỹ Đức-HN Thượng Mai Văn Thường LR Lê Thị Ngư LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
^ Về đầu trang