Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Trần Thị Phương Chi 23/08/2007 Nữ Kinh Khoa sản, Bệnh viện hyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì Trần Văn Kim LR Nguyễn Thị Hiền LR 5B
2 Bùi Thùy Dương 18/11/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Bùi Văn Thế LR Nguyễn Thị Luyến LR 5B
3 Nguyễn Thùy Dương 21/06/2007 Nữ Nữ Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Nguyễn Văn Tuấn LR Trịnh Thị Xuyến LR 5B
4 Nguyễn Quyết Đạt 09/10/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã ĐAKAI - Đức Linh- Bình Thuận Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Nguyễn Quyết Thắng LR Lương Thị Sợi LR 5B
5 Nguyễn Duy Đức 16/06/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Xóm 5 Nguyễn Văn Quân LR Nguyễn Thị Tươi Thắm LR 5B
6 Nguyễn Duy Hiếu 29/12/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Quang Trung LR Nguyễn Thị Thanh  LR 5B
7 Nguyễn Đức Hoàng 09/09/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Xóm 5 Nguyễn văn Qúi LR Nguyễn Thị Trang LR 5B
8 Trịnh Tuấn Hùng 19/05/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Trịnh Văn Thắng LR NguyễnThị Liên LR 5B
9 Nguyễn Phú Hưng 10/03/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Chính  LR Trịnh Thị Chuyên LR 5B
10 Nguyễn Thị Mai Hương 10/06/2007 Nữ Kinh Bệnh viện tỉnh Hà Tây - TP Hà Đông- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì  Nguyễn Văn Thú LR Nguyễn Thị Thoa LR 5B
11 Nguyễn Ngọc Khánh 19/08/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Nguyễn Văn Toan LR Nguyễn Thị Thắng LR 5A
12 Nguyễn Ngọc Khuê 03/11/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Phạm Văn Cần LR Nguyễn Thị Luyện LR 5B
13 Trương Hữu Kiên 23/01/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Trương Văn Thảo LR Lê Thị Thức LR 5B
14 Nguyễn Phương Linh 04/08/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Hiện LR Cao Thị Hương LR 5B
15 Đinh Thị Kiều Loan 16/09/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì Đinh Văn Sỹ LR Nguyễn Thị Dung LR 5B
16 Lê Đình Mạnh 22/06/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trung Lê Đình Cường LR Cao Thị Lan LR 5B
17 Nguyễn Văn Nam 01/04/2007 Nam Kinh Phòng Khám An Mỹ - Bệnh Viện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Nguyễn Văn Hải LR Bùi Thị Dung LR 5B
18 Nguyễn Hiếu Nghĩa 04/01/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Bính LR Trần Thị Đào LR  5B
19 Nguyễn Hồng Nhung 10/03/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Tiến Ba LR Nguyễn Thị Liên LR 5B
20 Trịnh Thị Nhung 14/06/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng     Nguyễn Thị Long LR 5A
21 Trịnh Minh Phước 10/11/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Xóm 3 Trịnh Văn Bình LR Nguyễn Thị Thanh Nga LR 5B
22 Đinh Hồng Quân 07/10/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Tri Đinh Văn Luyện  LR Phạm Thị Thúy LR 5B
23 Nguyễn Quốc Thái 04/08/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Nguyễn Văn Hưởng  LR Nguyễn Thị Luyện LR 5B
24 Nguyễn Bá Thịnh 09/01/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì     Nguyễn Thị Thoa LR 5B
25 Nguyễn Hà Trang 29/08/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trung Nguyễn Văn Hướng LR Trịnh Thị Phượng LR 5B
26 Trần Huyền Trang 23/10/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì Trần Văn Huân LR Đỗ Thị Vân LR 5B
27 Nguyễn Đức Trọng 12/01/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì Nguyễn Văn Tâm LR Trịnh Thị Luyện LR 5B
28 Nguyễn Tiến Trung 19/12/2007 Nam Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Xóm 1 Nguyễn Văn Hiếu LR Quách Phương Huế LR 5B
29 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/2007 Nam Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn Văn Thành  LR Nguyễn Thị Cẩm LR 5B
30 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 07/03/2007 Nữ Kinh Trạm y tế xã Thượng Lâm - Mỹ Đức- Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì  Nguyễn Văn Chiến  LR Nguyễn Thị Tuyến  LR 5B
31 Phạm Bảo Uy 19/05/2007 Nam Kinh Bệnh viện II Tỉnh Lâm Đồng Hương Sơn - Mỹ Đức- Hà Tây Hương Sơn - Mỹ Đức- Hà Nội Xóm 7     Nguyễn Thị Chính LR 5B
32 Nguyễn Tố Uyên 03/08/2007 Nữ Kinh Khoa sản, Bệnh viện hyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Phượng Nguyễn văn Thành LR Phạm Thị Quyên LR 5B
33 Nguyễn Hải Vân 17/11/2007 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Trì Nguyễn Văn Tuế LR Bùi Thị Thật LR 5B
34 Trịnh Cẩm Vân 21/07/2007 Nữ Kinh Khoa sản, Bệnh viện hyện Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Tây Thượng lâm - Mỹ Đức - Hà Nội Nội Trịnh  Văn Tuấn LR Lê Thị Hạnh LR 5B
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang