Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH GIÁO VIÊN

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG NĂM 2020-2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG  NĂM 2020-2021
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG NĂM 2020-2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG  NĂM 2020-2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Chức danh
nghề nghiệp

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

1

Trần Văn Thuần

20.10.1961

Hiệu trưởng

Giáo viên THCS

2

Nguyễn Văn Chung

12.10.1976

P.H.Trưởng

Giáo viên THCS

3

Nguyễn Hữu Hùng

11.06.1979

P.H.Trưởng

Giáo viên THCS

4

Đinh Văn Khê

14.05.1963

TTTTN

Giáo viên THCS

5

Đặng Thị Bích Nhuần

11.03.1977

 TTTXH

Giáo viên THCS

6

Nguyễn Thị Nga

08.09.1983

TPTTN

Giáo viên THCS

7

Nguyễn Thị Nhung

09.04.1984

TPTXH

Giáo viên THCS

8

Bùi Thị Xuyến

23.12.1975

Giáo viên

Giáo viên THCS

9

Nguyễn Văn Vĩ

22.06.1973

Giáo viên

Giáo viên THCS

10

Lê Thị Phương

10.03.1990

Giáo viên

Giáo viên THCS

11

Đinh Thị Huyền

06.08.1978

Giáo viên

Giáo viên THCS

12

Đoàn Mạnh Thắng

10.03.1976

Giáo viên

Giáo viên THCS

13

Vũ Thị Thuận Hải

02.08.1980

Giáo viên

Giáo viên THCS

14

Phùng Thị Minh

10.11.1984

Giáo viên

Giáo viên THCS

15

Trần Văn Quang

01.09.1963

Giáo viên

Giáo viên THCS

16

Nguyễn Thị Hường

18.02.1983

Giáo viên

Giáo viên THCS

17

Nguyễn Thị Hương

10.05.1980

Giáo viên

Giáo viên THCS

18

Nguyễn Thị Thêu

06.02.1976

Giáo viên

Giáo viên THCS

19

Nguyễn ThỊ Bích Phương

19.10.1994

Giáo viên

Giáo viên THCS

20

Phùng Lương Hoàng

12.08.1982

Giáo viên

Giáo viên THCS

21

Cao Văn Tập

08.12.1978

Giáo viên

Giáo viên THCS

22

Dư Thị Bình

06.10.1989

Giáo viên

Giáo viên THCS

23

Phạm Thị Phương

10.09.1993

Giáo viên

Giáo viên THCS

24

Nguyễn Thị Thơ

17.05.1987

Giáo viên

Giáo viên THCS

25

Vũ Thị Nga

26/12/1993

Giáo viên

Giáo viên THCS

26

Đinh Mạnh Hùng

19.06.1986

Giáo viên

Giáo viên THCS

27

Kim Anh Tuấn

19.06.1989

Giáo viên

Giáo viên THCS

28

Nguyễn Đức Giang

27.11.1994

Giáo viên

Giáo viên THCS

29

Bùi Thị Ngân

12.05.1991

Giáo viên

Giáo viên THCS

30

Đinh Thị Lan Anh

18.12.1988

Giáo viên

Giáo viên THCS

31

Phạm Thị Hiền

10.06.1981

NVVThư

NVVThư

32

Nguyễn Đức Long

03.02.1982

NV Bảo Vệ

NV Bảo Vệ

33

Trương Hải Lịch

01.08.1975

NV Bảo Vệ

NV Bảo Vệ

34

Nguyễn Thị Kim Liên

20.03.1987

NV Bảo Vệ

NV Bảo Vệ

35

Nguyễn Thị Kiều Trang

14.06.1991

NV Phục Vụ

NV Phục Vụ

36

Trần Thị Trang Ngân

29.10.1996

Giáo viên

Giáo viên THCS

37

Nguyễn Thị Hồng Nhung

08.05.1979

NVThiết bị

NVThiết bị

38

Nguyễn Thị Kim

02.07.1985

NV Y tế

NV Ytế

39

Bạch Thị Quý

08.11.1980

NV Thư viện

NV Thư viện

 

Tác giả: ban biên tập

Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang