Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
Công đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THƯỢNG LÂM NĂM HỌC: 2017 - 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THƯỢNG LÂM NĂM HỌC: 2017 - 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THƯỢNG LÂM Năm học: 2017 - 2018

                               Năm học: 2017 – 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 TRƯỜNG THCS THƯỢNG LÂM

Năm học: 2017 - 2018

 

I. Đặc điểm tình hình.

-Tổng số CB,GV,NV: 46 đ/c

Trong đó: + Cán bộ quản lí: 03 đ/c

                 + Giáo viên: 34 đ/c

                 + Nhân viên: 09đ/c

- Tổng số đoàn viên Công đoàn: 46 đ/c (Nữ 30, chiếm 65,2%)

- Đảng viên: 18 đ/c  = 39,1% (Nữ: 09 đ/c  = 50%)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn 

Trong đó:+ Đại học  23 đ/c  =   50%

                + Cao đẳng 17 đ/c  =   37,0%

                + Trung cấp 06 đ/c  =   13,0%

-  Lý luận chính trị: + Trung cấp 03 đ/c = 6,5 %

                                + Sơ cấp 15 đ/c =  32,6%

 

1. Thuận lợi:

- Đa số đoàn viên của trường có sự đoàn kết, có lòng nhiệt tình trong công tác.

- Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động.

- Các thầy cô giáo đều có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

2 . Khó khăn:

- Còn nhiều đồng chí  đoàn viên là giáo viên  hợp đồng, đồng lương thấp, một số đồng chí nhà xa nên việc tham gia các hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác.

- Một số đoàn viên là người xã ngoài, nên chưa có sự gắn bó công tác lâu dài với nhà trường.

II . Kế hoạch hoạt động:

1 . Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Phối hợp với Đảng chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để cho các đoàn viên hiểu được và tự giác thực hiện, trước hết là những quan điểm, phương hướng đổi mới của nhà nước, của sự nghiệp giáo dục đào tạo, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

- Luôn tự giác nghiên cứu, học tập, và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của ngành để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Quán triệt đoàn viên nghiêm túc thực hiện tốt các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động.

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Góp phần làm lành mạnh nhà trường, và địa phương mình.

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của dân tộc như: Ngày 02/9; 20/11; 22/12; 03/02; 08/3; 30/4; 19/5; …

- Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt.

- Luôn tích cực hưởng ứng phong trào nhường cơm xẻ áo, tham gia quỹ  đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà công vụ, ngày vì người nghèo, phụ nữ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt …

- Bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên tích cực để giới thiệu cho Đảng.

2. Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên.

- Kiểm tra giám sát kịp thời về chính sách của Đảng, nhà nước với cán bộ giáo viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Củng cố hoàn thiện và chỉ đạo uỷ ban kiểm tra công đoàn nhà trường hoạt động đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả chương trình vốn tự có ở đơn vị và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

- Luôn quan tâm đến hoạt động nhân đạo đơn vị mình và trong xã hội, làm tốt công tác trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỉ, động viên cán bộ đoàn viên khi gặp khó khăn.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp kỷ niệm như : 20/11 ; 26/3 …

3. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành phát động .

- Kết hợp với nhà tr­ường, các đoàn thể quán triệt đoàn viên thực hiện nghiêm túc phong trào “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung:  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”. Cùng với cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với cuộc vận động xây dựng “Nhà trư­ờng văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”.

- Cùng với các đoàn thể của nhà trường quyết tâm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua hai tốt, coi trọng chất lượng và hiệu quả sáng tạo của đoàn viên, đẩy mạnh phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà . Tổ nữ công sua mỗi học kì và cuối năm học tiến hành xếp loại khen thưởng kịp thời.

- Thực hiện tốt cuộc vận động dân chủ hoá trong nhà trường, công đoàn phối hợp với chính quyền chỉ đạo tốt các đoàn thể, đại hội công nhân viên chức, công khai, dân chủ, công bằng mọi vấn đề liên quan đến lao động và lợi ích của đoàn viên.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hoá giáo dục, huy động sức mạnh toàn dân tham gia sự nghiệp giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Kỷ cương tình thương trách nhiệm” trong nhà trường. Thực hiện tốt cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu không có đoàn viên nào sinh con thứ ba.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên phấn đấu đạt gia đình văn hoá.

- Tuyên truyền và phát động cuộc vận động, xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp trong đơn vị và địa phương mình.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Coi trọng chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâmcủa tổ chức công đoàn nhà trường.

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động của công đoàn, chỉ đạo tốt các hoạt động công đoàn.

III . Các chỉ tiêu phấn đấu:  

I/ TẬP THỂ:

Tên đơn vị

Đăng ký DHTĐ                

 năm học2017 - 2018

Ghi chú

Trường

Tiên tiến cấp cơ sở

 

Công đoàn

Vững mạnh cấp CS

 

Tổ KHXH

LĐ Giỏi cấp CS

 

Tổ KHTN

LĐ Giỏi cấp CS

 

Đội TNTP

Liên Đội mạnh cấp huyện

 

 

II. CÁ NHÂN:

- Không có đoàn viên nào mắc tệ nạn xã hội.

- 100% đoàn viên đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- 100% các gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

- Trong năm phấn đấu tổ chức được một chuyến thăm quan du lịch.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đăng ký DHTĐ

năm học 2017-2018

Chiến sỹ

 thi đua

Lao động tiên tiến

1

Trần Văn Thuần

Hiệu trưởng

x

 

2

Nguyễn Văn Chung

Phó HT

x

 

3

Nguyên Hữu Hùng

Phó HT

x

 

4

Nguyễn Thị Nhung

TPCM

x

 

5

Bùi Thị Xuyến

GV

x

 

6

Nguyễn Thị Thêu

GV

x

 

7

Đinh Thị Huyền

GV

x

 

8

Nguyễn Thị Nga

GV

x

 

9

Đinh Mạnh Hùng

GV

x

 

10

Phạm Thị Phương

GV

x

 

11

Vũ Thị Thuận Hải

GV

x

 

12

Đoàn Mạnh Thắng

GV

x

 

13

Đinh văn Khê

TTCM

x

 

14

Đặng Thị  Bích Nhuần

TTCM

 

x

15

Nguyễn Thị Hương

GV

 

x

16

Trần Văn Quang

GV

 

x

17

Nguyễn Thị Hường

GV

 

x

18

Cao Văn Tập

GV

 

x

19

Nguyễn Thị Nga

TPCM

 

x

20

Nguyễn Văn Vĩ

GV

 

x

21

Phùng Thị Minh

GV

 

x

22

Phùng Lương Hoàng

GV

 

x

23

Nguyễn Thị Kim Ngân

GV

 

x

24

Phùng Thị Phương

GV

 

x

25

Vũ Thị Nga

GV

 

x

26

Vũ Văn Cường

GV

 

x

27

Dư Thị Bình

GV

 

x

28

Nguyễn Thị Yến

GV

 

x

29

Nguyễn Thị Bích Phương

GV

 

x

30

Nguyễn Thị Thơ

GV

 

x

31

Lê Văn Vũ

GV

 

x

32

Bạch Thị Giang

GV

 

x

33

Nguyễn ThịThanh Mỹ

GV

 

x

34

Nguyễn Thị Ánh

GV

 

x

35

Nguyễn Thị Huế

GV

 

x

36

Nguyễn Đức Giang

GV

 

x

37

Trần Thị Trang Ngân

GV

 

x

38

Bạch Thị Quý

NVTV

 

x

39

Nguyễn Thị Hồng  Nhung

NVTB

 

x

40

Phạm Thị Hiền

TTVP

 

x

41

Nguyễn Thị Kiều Trang

NVPV

 

x

42

Nguyễn Đức Long

BV

 

x

43

Trương Hải Lịch

BV

 

x

44

Nguyễn Thị Liên

BV

 

x

45

Nguyễn Văn Long

KT

 

x

46

Nguyễn Thị Kim

NVYT

 

x

 

 

                                                       Thượng Lâm, ngày 5 tháng 10 năm 2017

                                                    T/M BCHCĐ trường THCS Thượng Lâm

                                                                       Người lập kế hoạch

                                                                                 Chủ Tịch

                                        

 

 

                                                                            Nguyễn Văn Chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
^ Về đầu trang